ENGLISH FOR KIDS

09-09-2021


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

15 CÁCH SEO WEBSITE HIỆU QUẢ

POPPY BLOOM BEST VALUE – Tiếng Anh Online trẻ em chuẩn STEM Anh Quốc

Đây là khóa học tiếng anh Online dành cho trẻ em. Poppy tiên phong trong việc đưa chương trình STEAM vào chương trình chính thống  giảng dạy trên toàn Hệ thống giúp trẻ được tiếp cận phương pháp giáo dục này có những ưu thế  nổi bật như: kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán học chắc chắn, khả năng  sáng tạo, tư duy logic, hiệu suất học tập và làm việc vượt trội và có cơ hội phát triển  các kỹ năng mềm toàn diện hơn.

Xem thêm